Radno - okupacijske aktivnosti

Osim individualnog rada sa svakim korisnikom stručni rad odvija se u grupama prema njihovim afinitetima i potrebama. Cilj je da se korisnici prilagode na „domsku“ sredinu i usvoje navike kolektivnog življenja. Također, cilj je i da se socijalno izolirane i usamljene korisnike potakne na druženje i socijalne kontakte te da korisnici svoje slobodno vrijeme provode što aktivnije, sadržajnije i kvalitetnije.

 

U individualnom radu koriste se sljedeće metode rada:

-                 metoda poticanja: poticaj, obećanje, nagrada, pohvala

-                 metoda navikavanja: objašnjenje, vježbanje, kontrola, samokontrola

-                 metoda usmjeravanja: objašnjenje, primjer, uvjeravanje, razgovor

-                 metoda sprečavanja: upozorenje, opomena, skretanje zamjenom motive

-                 razgovor

-                 metoda intervjua: struktuirani ili nestruktuirani

-                 metode učenja i savladavanja aktivnosti samozbrinjavanja

-                 prilagodba načina izvedbe aktivnosti uporabom kompenzacijskih tehnika

 

 U grupnom radu koriste se sljedeće metode rada:

-                 trening pažnje/koncetracije

-                 vizualno-perceptivni trening

-                 trening pamćenja

-                 trening socijalnih vještina sa ciljem prevencije socijalne izolacije

-                 metode likovnih terapija – izražavanje kroz slikanje uz korištenje raznih tehnika i materijala – olovka, tempera, akvareli

-                 izražavanje kroz modeliranje – glina, glinamol, terakota

-                 izražavanje kroz glazbu  i pjesmu – pjevanje, pisanje pjesama, recitiranje...

-                 izražavanje kroz pokret

-                 igranje uloga

-                 posudba knjiga

-                 kreativno pisanje