Popis dokumentacije - Slovenija

Postopek za sprejem novih uporabnikov v Domu se začne s razgovorom s socialnim delavcem Doma in predložitvijo dokumentov, navedenih v nadaljevanju.

Sprejem v Dom je mogoč takrat, ko na podlagi prejetih dokumentov Komisija za sprejem sprejme pozitivno mnenje o predloženi vlogi.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA SPREJEM NOVEGA UPORABNIKA:

 

1. VLOGA ZA SPREJEM (naš obrazec)

2. ZDRAVNIŠKO POTRDILO (naš obrazec)

3. IZPISEK IZ ROJSTNE MATIČNE KNJIGE

4. POTRDILO O DRŽAVLJANSTVU

5. OSEBNA ISKAZNICA

6. ZDRAVSTVENA IZKAZNICA

7. EVROPSKA KARTICA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

8. FOTOKOPIJA OSEBNEGA IZKAZNICE PLAČNIKA

9. OBAVESTILO ZAVODA ZA POKOJINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 

    SLOVENIJE ( IZNOS PREJEMKA)

10. IZJAVA PLAČNIKA OVERJENA PRI NOTARJU (BJANKO ZADUŽNICA 

OVJERENA NA 50.000,00 KN) - kupiti jo je možno v Narodnim Novinama v Varaždinu

11. FOTOKOPIJE POMEMBNE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE

12. ODLOČBA O SKRBNIŠTVU (če je izdana)

 

Dokumente lahko prevzemete TUKAJ.